Data science: Voorspel de toekomst van jouw maakbedrijf

Voor het correct aansturen van je maakbedrijf is het verkrijgen van managementinformatie erg belangrijk. De juiste managementinformatie helpt je namelijk in het maken van de juiste keuzes en om de organisatie correct aan te sturen. Echter heeft data-analyse veelal betrekking op wat gebeurt is in het verleden. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe bepaalde zaken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het is goed dat veel bedrijven hier mee bezig zijn, maar hoe interessant zou het zijn om nog een stapje verder te gaan? Maak kennis met data science.

Data Science gaat over het vinden van complexe patronen in grote stromen data die je met het blote oog en traditionele analysetools onmogelijk kan vinden. Je bouwt een model om die patronen op te sporen, te analyseren en te valideren. Het gaat hierbij om ongestructureerde en gestructureerde data. Hoe slimmer deze data gestructureerd en gecombineerd kunnen worden, des te groter de meerwaarde die gecreëerd kan worden binnen je maakbedrijf. Zet je de data science op de juiste manier in, dan ben je in staat te voorspellen wat jouw maakbedrijf te wachten staat.

Data-analyse versus data science

Zoals in de inleiding benoemd werd, is data-analyse de stap voor data science. Data-analyse en data science gaan hand in hand. Een data-analist gaat op zoek naar datastromen, verwerkt deze en identificeert en rapporteert de correlaties en patronen. Hij verzamelt inzichten en maakt organisaties bewust van de huidige stand van zaken. Data-analyse brengt verschillende voordelen met zich mee die betrekking hebben op:

  • Inzicht
  • Controle
  • Informatievoorziening
  • Tijdswinst
  • Procesoptimalisatie
  • Het bijsturen van de organisatie

Data-analyse is dus van groot belang wanneer je er zeker van wilt zijn dat je juiste beslissingen maakt binnen de organisatie. Het geeft inzicht en overzicht over het gehele bedrijf. Maar hoe mooi zou het zijn als je kunt voorspellen wat er gebeurt in plaats van dat je de organisatie bijstuurt op basis van het verleden? Dat is het gebied waarop een data scientist floreert.

Want een data scientist gaat verder waar een data-analist ophoudt. Hij duikt dieper de materie in, voert berekeningen uit en maakt met behulp van wiskundige technieken voorspelmodellen op basis van informatie uit het verleden (data-analyse). Hierdoor is hij in staat op basis van de voorspelmodellen, die in feite een versimpelde weergave is van de werkelijkheid, te voorspellen wat er waarschijnlijk zal gebeuren in de nabije toekomst.**

De voordelen van data science

Waar data-analyse al ontzettend veel meerwaarde toevoegt aan jouw organisatie, ben je met data science nog beter in staat het maximale te halen uit ieder bedrijfsproces. Want data science creëert meerwaarde op de volgende gebieden:

Procesverstoring voorkomen
Door het inzetten van data science, ben je in staat te voorspellen wanneer zich een procesverstoring voor gaat doen. Data science voorspelt bijvoorbeeld wanneer een machine toe is aan onderhoud. Dit kan zowel op de eigen werkvloer als op de machines die geproduceerd worden en waarop service verleend wordt. Dit wordt ook wel Predictive Maintenance genoemd.

Tijdindeling
Met data science optimaliseer je het gebruik en de inzet van resources en het efficiënt indelen van je tijd. Nog tien leads na te bellen vandaag en heb je maar voor zes leads de tijd? Bepaal met behulp van data science welke leads de hoogste kans van slagen hebben.

Besluitvorming
Waar data-analyse betrekking heeft op het verleden, legt data science de basis voor beslissingen die betrekking hebben op de toekomst. Doordat je met data science in staat bent te voorspellen wat gaat gebeuren, kun je hier de besluitvorming binnen de organisatie op afstemmen. Welke crediteuren kun je bijvoorbeeld het beste zelf bellen en welke kun je beter doorgeven aan een deurwaarder? Met data science helpt je bij het maken van de best next action.

Nieuwe producten of diensten creëren
Data science helpt je daarnaast ook in het creëren van nieuwe producten of diensten. Met de gegevens uit het verleden, ben je namelijk in staat met data science te voorspellen op welke manier de behoefte van de klant in de toekomst zal veranderen. Stem hier je product- of dienstaanbod op af en wees er zeker van dat jouw klant ook in de toekomst een happy customer zal blijven. Hiermee versterk je de eigen concurrentiepositie.

In vier stappen naar werken met data science

Na dit alles opgesomd te hebben, wordt wel duidelijk dat data science grote meerwaarde kan hebben binnen de maakindustrie. Echter moet de organisatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen wanneer je data science aan de slag wilt:

  • Gestructureerde dataverzameling in bronsystemen: Dit is de eerste en belangrijkste voorwaarde. Ben je niet intensief bezig met het gestructureerd vastleggen en verwerken van data in je bronsystemen (data-analyse) dan ben je niet klaar voor data science. Garbage in is Garbage out!
  • Wijs de juiste persoon aan: Wil je aan de slag met data science, betrek dan een of meerdere medewerkers die goed weten waar ze mee bezig zijn. Het zijn personen die ervaring hebben met het gestructureerd ordenen en verwerken van data. Deze personen moeten in staat zijn dit te vertalen naar de juiste inzichten. Heb je de kennis niet in huis, dan is het belangrijk deze kennis in huis te halen.
  • Bepaal welke problemen er spelen en hoe die opgelost moeten worden: Is de dataverzameling gestructureerd en zijn de juiste mensen verantwoordelijk? Dan is het belangrijk om te bepalen welke problemen er binnen de organisatie spelen en hoe deze opgelost gaan worden met data science. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde processen. Waar kan het beter?
  • Zorg dat de datageletterdheid binnen de organisatie op niveau is: Misschien klinkt dit als het intrappen van een open deur, maar zorg dat meerdere medewerkers binnen de organisatie beschikken over een voldoende niveau van datageletterheid. Hoe hoger het niveau van datageletterdheid, des te beter data science zal landen binnen en werken voor de organisatie.

Data science interessant voor jouw maakbedrijf?

De conclusie is dus dat data science ontzettend interessant is voor de maakindustrie. De hoeveelheid data die dagelijks gegenereerd wordt is goud waard en de meerwaarde die data science oplevert is groot. Het gestructureerd opslaan en verwerken van data in combinatie met de juiste kennis die in huis moet zijn of gehaald moet worden, vormt wellicht een uitdaging, maar het is een stap die elk maakbedrijf kan maken.

Ben je benieuwd wat data science voor jouw maakbedrijf kan betekenen? Trivest Software Group staat de maakindustrie bij in het automatiseren en digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen. Meer weten over onze diensten op het gebied van Business Intelligence? Neem dan contact op via +32 52 57 88 44 of info@trivestsoftwaregroup.be