Dit is waarom elk groeiend maakbedrijf ERP-software nodig heeft

Een groot deel van de maakindustrie maakt al jaren gebruik van ERP-software om bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Dat levert verschillende voordelen op, op het gebied van onder andere efficiëntie, kostenverlaging en de doorlooptijd verkorten. Toch zijn er nog veel productiebedrijven die niet beschikken over een ERP-systeem. ‘ERP is alleen voor grote bedrijven’, is een veelgenoemde reden. Maar is dat wel zo? Integendeel! Er zijn meerdere redenen waarom juist groeiende bedrijven ERP-software nodig hebben.

Overzicht en inzicht in processen

De zaken gaan al een tijdje erg goed in de maakindustrie en daar plukken onze maakbedrijven de vruchten van. Het gevolg? Groei in het personeelsbestand en dus groei van het gehele bedrijf. Waar het voor bedrijven met een klein personeelsbestand en slechts een paar gedefinieerde processen wat makkelijker is het overzicht te bewaren, is dat voor groeiende bedrijven anders. Wanneer een organisatie groeit in medewerkers, producten en/of diensten wordt het lastiger de verschillende processen efficiënt in goede banen te leiden. Doordat de processen niet vastgelegd zijn in bijvoorbeeld systemen, raakt het overzicht snel kwijt. De efficiëntie gaat verloren, doorlooptijden worden langer en de klanttevredenheid gaat daardoor achteruit… Kortom: het effect op het functioneren van de organisatie is groot in negatieve zin.

Met een ERP-oplossing stroomlijn je de processen en automatiseer je verschillende handelingen in dit proces. De stroomlijning helpt het overzicht in de organisatie terug te brengen, het automatiseren levert tijdsbesparing op.

Sturen op basis van feiten

De verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie leveren data op. Waar deze data bij kleinere maakbedrijven eerst nog handmatig verzameld en gestructureerd kan worden, wordt dat in de groeifase steeds lastiger. Groeiende bedrijven ontsluiten namelijk steeds meer data uit de nieuwe processen, producten en/of diensten. Het handmatig structureren en opslaan wordt dan onbegonnen werk. Het gevolg hiervan is dat, naast dat je het overzicht kwijtraakt, de kwaliteit van de data achteruit gaat. Data is niet accuraat en up-to-date, waardoor het bijsturen van de organisatie steeds meer plaats gaat vinden op basis data uit het verleden en onderbuikgevoel, in plaats van op realtime data.

Wanneer een maakbedrijf ERP-software gebruikt, wordt data op één plek gestructureerd opgeslagen. Medewerkers werken in één systeem, waardoor de juiste informatie altijd toegankelijk is. Doordat ERP-software integreert met andere softwarepakketten en applicaties, wordt de juiste data ook op één plek verzameld. En dat realtime. Hierdoor is overal en altijd zichtbaar hoe de organisatie ervoor staat en waar het beter kan. Je stuurt de organisatie dus bij op basis van realtime feiten.

Efficiënt samenwerken

En ander groot voordeel van het gebruiken van ERP-software, is dat de verschillende afdelingen efficiënter met elkaar gaan samenwerken. Doordat een ERP-systeem de basis is van de organisatie en alle informatie hier zoals gezegd opgeslagen wordt, heeft iedere afdeling toegang tot de juiste informatie. Medewerkers worden hierdoor minder afhankelijk van elkaar en de kans op het maken van fouten, door bijvoorbeeld verkeerde dubbele invoer, neemt af.

Doorgroeimogelijkheden

Het belangrijkste van alles is dat een goed ERP-systeem meegroeit met jouw organisatie. Investeren in een ERP-systeem is een strategische keuze die de organisatie in de jaren erna naar een hoger plan moet kunnen tillen. Het belang van het kiezen voor het juiste ERP-systeem is dan ook belangrijk.

Weten wat ERP-software voor jouw maakbedrijf kan betekenen?

Maak kennis met de Ridder iQ ERP-software van Trivest Software Grou. Onze ERP-software is gebouwd op de nieuwste softwaretechnologieën en ontwikkeld vanuit de praktijk vóór de praktijk. Het bundelt meer dan 35 jaar ervaring in de klantordergestuurde maakindustrie. Sinds 1982 automatiseert en optimaliseert Ridder iQ meer dan 1000 maakbedrijven. Onze klanten behalen voordelen op het gebied van onder andere efficiëntie, het verkorten van doorlooptijd en kostenverlaging. Meer weten over wat de ERP-software Ridder iQ voor u kan betekenen? Onze specialisten staan voor u klaar op +32 52 57 88 44 of info@trivestsoftwaregroup.be.